آذر ۱, ۱۳۹۵

پاسخ ها دو

چشم به راه موقتاً احتمالاً می بینمت نخند جلو خودت را بگیر سرت به سنگ می خورد توصیه کسی نیست بخوای می تونی سنگ مفت کلاغ […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۵

پاسخ ها

وقتت رو تلف می کنی اهمیت نده به کسی مربوط نیست بهتر از این نمیشه به بعد موکول کن احتمال دارد سعی خودت رو بکن به […]